Վթարային շենքերի ցուցակ Երևանում

Երեվան քաղաքի 3-րդ եվ 4-րդ կարգի վթարայնություն ունեցող բազմաբնակարան շենքերի հիմնախնդիրների լուծման ծրագրի 

Փողոց Շենքի № Մուտք Վթարայնության Կարգ
Ըստ ԲՇՎՏ-ի Ըստ Կաադաստրի