Անշարժ գույքի գործարքները 2020 թ. հուլիսին նախորդ ամսվա համեմատ

21.08.2020

Անշարժ գույքի գործարքները 2020 թ. հուլիսին նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 12,9%-ով

2020 թ. հուլիսին Հանրապետությունում անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացվել է իրավունքի պետական գրանցման 16,248 գործարք, ինչը 2020 թ. հունիս ամսվա համեմատ աճել է 12,9 %-ով, իսկ 2019 թվականի հուլիս ամսվա համեմատ` 1,1%-ով:
Երևանում 2020 թ. հուլիսին բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 1 քմ մակերեսի հաշվարկով շուկայական միջին գները 2020 թվականի հունիս ամսվա համեմատ նվազել է 1.7 %-ով, իսկ 2019 թվականի հուլիս ամսվա համեմատ՝ աճել 7.1%-ով :
Մարզերի քաղաքներում 2020 թ. հուլիսին բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 1 քմ մակերեսի հաշվարկով շուկայական միջին գները 2020 թվականի հունիս ամսվա համեմատ է նվազել է 1.0 %-ով, իսկ 2019 թվականի հուլիս ամսվա համեմատ՝ աճել 2.5%-ով:

Աղբյուրը՝
Cadastre.am