Հունիսի անշարժ գուքի գործարքի վիճակագրությունը

23.07.2020
Հունիսի անշարժ գուքի գործարքի վիճակագրությունը

Հունիս ամսին իրականացվել է իրավունքի պետական գրանցման 14,397 գործարք


2020 թվականի հունիսին հանրապետությունում անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացվել է 14,397 իրավունքի պետական գրանցման գործարք, որը 2020 թվականի մայիս ամսվա համեմատ աճել է 25.1%, իսկ 2019 թվականի հունիս ամսվա համեմատ՝ նվազել 1.2%-ով:
Երևան քաղաքում 2020 թվականի հունիսին բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների 1 քմ մակերեսի հաշվարկով շուկայական միջին գները 2020 թվականի մայիս ամսվա համեմատ նվազել է 1.1 %-ով, իսկ 2019 թվականի հունիս ամսվա համեմատ՝ աճել 9.8%-ով :
Մարզերի քաղաքներում 2020 թվականի հունիսին բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների 1 քմ մակերեսի հաշվարկով շուկայական միջին գները 2020 թվականի մայիս ամսվա համեմատ է նվազել է 0.8 %-ով, իսկ 2019 թվականի հունիսի համեմատ՝ աճել 3.7%-ով:

Աղբյուրը ՝ cadastre.am