واحد تجاری- اداری | خرید
ایروان, مرکز شهر, خیابان تامانیان
ID 163283
| $ 4,500,000 |
قیمت نهایی نیست، قابل تغییر است.
View count - 994
محاسبه اقساط
  • ساختمان مستقل
  • 260 متر مربع (Land area)
  • 260 متر مربع (Building area)
  • 1 طبقه
  • 3.2 M
نوع ساختمان
سنگ
وضعیت ملک
بازسازی شده

درجه

واحد تجاری- اداری | خرید
ایروان, مرکز شهر, خیابان تامانیان
ID 163283
| $ 4,500,000 |
قیمت نهایی نیست، قابل تغییر است.
View count - 994
محاسبه اقساط
  • ساختمان مستقل
  • 260 متر مربع (Land area)
  • 260 متر مربع (Building area)
  • 1 طبقه
  • 3.2 M
نوع ساختمان
سنگ
وضعیت ملک
بازسازی شده
Tigran
(مشاور ملک)
پست الکترونیکی
[email protected]