آپارتمان | خرید
ایروان, کاناکِر – زیتون, خیابان داویت آنهاخت
ID 161399
| $ 73,500 |
قیمت نهایی نیست، قابل تغییر است.
From Builder
View count - 1441
محاسبه اقساط
  • 2 اتاق
  • 49 متر مربع
  • 5 / 13
  • 3 M
  • 1
نوع ساختمان
مونولیت(یکپارچه)
وضعیت ملک
نیمه کاره

درجه

آپارتمان | خرید
ایروان, کاناکِر – زیتون, خیابان داویت آنهاخت
ID 161399
| $ 73,500 |
قیمت نهایی نیست، قابل تغییر است.
From Builder
View count - 1441
محاسبه اقساط
  • 2 اتاق
  • 49 متر مربع
  • 5 / 13
  • 3 M
  • 1
نوع ساختمان
مونولیت(یکپارچه)
وضعیت ملک
نیمه کاره
Lilit Mirzoyan
(مشاور ملک)
پست الکترونیکی
[email protected]